پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی ایران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۸ عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .
اخبار
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

بازدید سفیر و وزیر آموزش و پرورش قبرس

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی

..

ادامه...
نمایش آمار بازدیدها
نمایش آمار بازدیدهای کل از سایت دانشگاه :

72105431

نمایش آمار بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته:

36027

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:

36027

نمایش آمار بازدیدهای کل این پایگاه :

3157

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته:

11

کاربران حاضر در پایگاه:

2

 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
۱۳۹۸/۲/۵
بیهوشی و درد
سلامت کار ایران
مجله علوم پزشکی رازی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
نشریه پرستاری ایران
نشریه مدیریت سلامت
Basic and Clinical
Neuroscience
International Journal of Hospital
Research

Iranian Journal of
Pharmacology and Therapeutics
Journal of Client-Centered
Nursing Care
Journal of Minimally Invasive
Surgical Sciences
Medical Journal of Islamic
Republic of Iran
Shafa Orthopedic Journal

مجله ره آورد سلامت
Rahavard Salamat Journal
فصلنامه حفظ الصحه
Journal of Hifzosseha
Function
and Disability Journal
International
Journal of Children
Journal of Medical Physiology


 
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
کتابخانه مرکزی
اداره علم سنجی و انتشارات
کتابخانه الکترونیک