دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی ایران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۸ عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .
اخبار
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

بازدید سفیر و وزیر آموزش و پرورش قبرس

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی

..

ادامه...
نمایش آمار بازدیدها
نمایش آمار بازدیدهای کل از سایت دانشگاه :

187815140

نمایش آمار بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته:

58003

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:

58003

نمایش آمار بازدیدهای کل این پایگاه :

49209

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته:

25

کاربران حاضر در پایگاه:

0

 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1398/10/28
بیهوشی و درد
سلامت کار ایران
مجله علوم پزشکی رازی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
 نام کامل نشریه 	 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران صاحب امتیاز و ناشر 	 دانشگاه علوم پزشکی ایران سردبیر جانشین سردبیر دبیر شورای نویسندگان مدیر اجرایی کارشناس نشریه 	 دکتر بنفشه غرایی دکتر احمد عاشوری دکتر نوشین خادم الرضا زهره راخ مریم نوروزی دوره انتشار 	 فصلنامه زبان 	 فارسی ناشر همکار 	 موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه ISSN           E-ISSN 	‌1735-4315 2228-7515 وب سایت 	http://ijpcp.iums.ac.ir پست الکترونیک: 	 ijpcp@journals.iums.ac.ir
نشریه پرستاری ایران
نشریه مدیریت سلامت
Basic and Clinical
Neuroscience
International Journal of Hospital
Research

Iranian Journal of
Pharmacology and Therapeutics
Journal of Client-Centered
Nursing Care
Journal of Minimally Invasive
Surgical Sciences
Medical Journal of Islamic
Republic of Iran
Journal of Research in Orthopedic Scence

مجله ره آورد سلامت
Rahavard Salamat Journal
فصلنامه حفظ الصحه
Journal of Hifzosseha
Function
and Disability Journal
International
Journal of Children
Journal of Medical Physiology


 
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
کتابخانه مرکزی
اداره علم سنجی و انتشارات
کتابخانه الکترونیک